چرا سامانه ورز هزاره؟

why Samaneh Varz Hezareh?

درباره سامانه ورز هزاره بیشتر بدانید !

شرکت سامانه ورز هزاره از سال 1382تا کنون در این حرفه با موفقیت به مشاوره ، طراحی و اجرای پروژه های فن آوری اطلاعات پرداخته و خدمات تخصصی زیر را ارائه می دهد:


خدمات ما

Our Services

برق و ابزار دقیق

Power And Instrument

تحلیل کسب و کار

BABOK

پیشرفت پروژه

Project Managment

فناوری اطلاعات و ارتباطات

Information And Communications Technology


فناوری اطلاعات و ارتباطات

Information And Communications Technology


برق و ابزار دقیق

Power And Instrument


تحلیل کسب و کار

BABOK


پیشرفت پروژه

Project Managment


مشتریان ما

Our Customers


تماس با ما

Contact Us